Khảo sát nhanh. Quyết định đúng


Surbee giúp thiết kế khảo sát dễ dàng, thu thập trả lời chính xác, ra quyết định sáng suốt.

Tạo khảo sát

Rút ngắn quá trình điều tra. Không in phiếu. Không nhập liệu.


Tạo khảo sát

Đầy đủ các loại câu hỏi như ma trận, hình ảnh và GPS.

Tạo khảo sát

Thu thập trả lời

Thu thập trả lời chính xác, giúp phát hiện gian dối.

Trả lời khảo sát

Xem kết quả

Trả lời được báo cáo và hiển thị tức thời.

Báo cáo

Tải dữ liệu

Tải và phân tích dữ liệu bằng Excel, SPSS, R, v.v...

Tải dữ liệu

Bảng giá (beta)

Trong giai đoạn beta, chúng tôi MIỄN PHÍ cho những khảo sát nhỏ và cung cấp dịch vụ có phí cho những khảo sát lớn với các công việc kèm theo như tư vấn, thiết kế khảo sát, tìm đáp viên và phân tích dữ liệu.

MIỄN PHÍ

 • 500 trả lời/tháng
 • 100 câu hỏi/khảo sát
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email

ĐẶC BIỆT

 • Khảo sát có số câu hỏi và trả lời lớn
 • Bao gồm các tính năng MIỄN PHÍ
 • Tư vấn
 • Thiết kế khảo sát
 • Phân tích
 • Tìm điều tra viên
 • Tìm đáp viên

Tải ứng dụng. Trả lời khảo sát. Tích lũy điểm