Khảo sát nhanh. Quyết định đúng


Surbee giúp thiết kế khảo sát dễ dàng, thu thập trả lời chính xác, ra quyết định sáng suốt.

Tạo khảo sát

Rút ngắn quá trình điều tra. Không in phiếu. Không nhập liệu.


Tạo khảo sát

Đầy đủ các loại câu hỏi như ma trận, hình ảnh và GPS.

Thu thập trả lời

Thu thập trả lời chính xác, giúp phát hiện gian dối.

Trả lời khảo sát

Xem kết quả

Trả lời được báo cáo và hiển thị tức thời.

Báo cáo

Tải dữ liệu

Tải và phân tích dữ liệu bằng Excel, SPSS, R, v.v...

Tải dữ liệu

Thuê đáp viên và phỏng vấn viên

Surbee hỗ trợ lấy ý kiến người dùng về chất lượng dịch vụ, ứng dụng, v.v.. của bạn. Chúng tôi tin rằng việc nhận phản hồi từ người dùng là thực sự cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Chọn đối tượng trả lời

Khảo sát tượng phù hợp với dịch vụ, ứng dụng của bạn.

Lấy ý kiến người dùng

Người trả lời trải nghiệm dịch vụ, ứng dụng và gửi phản hồi

Cải thiện chất lượng

Cải thiện chức năng, dịch vụ thông qua các đóng góp, phản hồi

50.000+

Đáp viên

1.000.000+

Phản hồi

63

Tỉnh, thành phố

THUÊ ĐÁP VIÊN

 • Thuê đội ngũ đáp viên trong hệ thống
 • Chọn lọc đối tượng trả lời
 • Nhận phản hồi, ý kiến chất lượng dịch vụ, ứng dụng
 • Xem kết quả ngay khi có trả lời mới
 • Bảo mật SSL
 • Tải báo cáo
 • Hỗ trợ tư vấn, thiết kế khảo sát
 • Hình thức hỗ trợ: Email, điện thoại

THUÊ PHỎNG VẤN VIÊN

 • Thuê người đi phỏng vấn đối tượng phù hợp với khảo sát
 • Chọn lọc đối tượng trả lời
 • Nhận phản hồi, ý kiến chất lượng dịch vụ, ứng dụng
 • Xem kết quả ngay khi có trả lời mới
 • Bảo mật SSL
 • Tải báo cáo
 • Khảo sát số lượng lớn
 • Thời gian khảo sát nhanh
 • Hỗ trợ tư vấn, thiết kế khảo sát
 • Hình thức hỗ trợ: Email, điện thoại

Tạo khảo sát và thu thập trả lời qua Surbee

Chúng tôi MIỄN PHÍ cho những khảo sát bình thường và cung cấp dịch vụ có phí cho những khảo sát lớn với các công việc kèm theo như tư vấn, thiết kế khảo sát, tìm đáp viên, phân tích dữ liệu và các yêu cầu khác.

MIỄN PHÍ

 • 500 trả lời/tháng
 • 100 câu hỏi/khảo sát
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email

2 THÁNG (500k)

 • Không giới hạn trả lời
 • Không giới hạn số câu hỏi
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email, điện thoại

6 THÁNG (1.350k)

 • Không giới hạn trả lời
 • Không giới hạn số câu hỏi
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email, điện thoại

Tải ứng dụng. Trả lời khảo sát. Tích lũy điểm

(Dành cho đáp viên)