Khảo sát nhanh. Quyết định đúng


Surbee giúp thiết kế khảo sát dễ dàng, thu thập trả lời chính xác, ra quyết định sáng suốt.

Tạo khảo sát

Rút ngắn quá trình điều tra. Không in phiếu. Không nhập liệu.


Tạo khảo sát

Đầy đủ các loại câu hỏi như ma trận, hình ảnh và GPS.

Thu thập trả lời

Thu thập trả lời chính xác, giúp phát hiện gian dối.

Trả lời khảo sát

Xem kết quả

Trả lời được báo cáo và hiển thị tức thời.

Báo cáo

Tải dữ liệu

Tải và phân tích dữ liệu bằng Excel, SPSS, R, v.v...

Tải dữ liệu

Gói dịch vụ

Chúng tôi MIỄN PHÍ cho những khảo sát bình thường và cung cấp dịch vụ có phí cho những khảo sát lớn với các công việc kèm theo như tư vấn, thiết kế khảo sát, tìm đáp viên, phân tích dữ liệu và các yêu cầu khác.

MIỄN PHÍ

 • 500 trả lời/tháng
 • 100 câu hỏi/khảo sát
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email

2 THÁNG (500k)

 • Không giới hạn trả lời
 • Không giới hạn số câu hỏi
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email, điện thoại

6 THÁNG (1.350k)

 • Không giới hạn trả lời
 • Không giới hạn số câu hỏi
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Tất cả các loại câu hỏi
 • Câu hỏi rẽ nhánh
 • Bảo mật SSL
 • Điền trả lời offline
 • Tải báo cáo
 • Thời gian chạy một khảo sát: 3 tháng
 • Hình thức hỗ trợ: Email, điện thoại

CHUYÊN NGHIỆP

 • Bao gồm các tính năng MIỄN PHÍ
 • Khảo sát có số câu hỏi và trả lời lớn
 • Tư vấn và hỗ trợ trực tiếp
 • Thiết kế khảo sát
 • Phân tích và đảm bảo chất lượng
 • Hỗ trợ thiết bị
 • Tìm điều tra viên
 • Tìm đáp viên
 • Các yêu cầu chuyên biệt khác

Tải ứng dụng. Trả lời khảo sát. Tích lũy điểm

(Dành cho đáp viên)