Bài thi trực tuyến NVBH NARSIS Tháng 10-2019

Nhằm giúp NVBH nắm rõ về chương trình tri ân KH và thực hiện đúng quy trình BH, bộ phận CSKH tổ chức thi trực tuyến dành cho NVBH tại các SR. Kết quả thi sẽ làm căn cứ đánh giá và xét thưởng NVBH trong tháng. Sau khi kết thúc, kết quả thi sẽ được công bố và gửi công khai đến tất cả các SR, QLSR, bộ phận nhân sự và các bộ phận liên quan. Chúc các thí sinh hoàn thành tốt bài thi.

Khảo sát đã kết thúc