Khảo sát ứng dụng GlobeDr

Hoặc, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1:
    Tải ứng dụng Surbee (nếu chưa cài)
    • Surbee ios app
    • Surbee android app
  • Bước 2:
    Nhập mã khảo sát: M3FFFR