Xác nhận tài khoản

Để hoàn tất đăng kí tài khoản bạn cần xác nhận là chủ của email đã sử dụng để đăng kí tài khoản.

Surbee hỗ trợ hai loại tài khoản khác nhau:

  • Tài khoản Người khảo sát: cho người thiết kế và chạy khảo sát trên trang web Surbee.io.
  • Tài khoản Đáp viên là tài khoản cho Người trả lời khảo sát. Tài khoản này chỉ được đăng kí qua ứng dụng di động Surbee App. Xem cách tải ứng dụng surbee.

Lưu ý: hai tài khoản này là riêng biệt. Bạn không thể đăng nhập vào Surbee App sử dụng tài khoản Người khảo sát đăng kí trên Surbee.io và ngược lại.

Xác nhận tài khoản Người khảo sát

  • Kiểm tra email đã đăng kí tài khoản.
  • Copy mã xác nhận và nhập vào ô xác nhận tài khoản hoặc ấn vào link xác nhận trong email.
  • Sau khi xác nhận tài khoản, bạn có thể tạo khảo sát miễn phí.

Xác nhận tài khoản Người trả lời

  • Kiểm tra email đã đăng kí tài khoản.
  • Copy mã xác nhận và nhập vào ô xác nhận tài khoản.
  • Sau khi xác nhận tài khoản bạn có thể trả lời khảo sát để tích điểm.