Không nhận được email xác nhận tài khoản

Sau khi đăng kí tài khoản, Surbee sẽ gửi email đến địa chỉ email mà bạn đã đăng kí để xác nhận tài khoản.

Nếu bạn không nhận được email, có thể email bạn cung cấp không chính xác hoặc email bị cho vào hộp thư rác (Junk Mail). Bạn vui lòng thực hiện một trong hai cách sau:

  • Kiểm tra hộp thư rác / Junk Mail. Nếu sử dụng Gmail bạn kiểm tra thêm mục Xã hội (Social).
  • Kiểm tra lại khi đăng ký bạn có điền chính xác địa chỉ email không. Nếu nhập email không chính xác, bạn vui lòng liên hệ với Surbee qua support@surbee.io để được hỗ trợ.