Đăng kí tài khoản

Để thiết kế khảo sát hay trả lời khảo sát trên Surbee App, bạn cần đăng kí và xác nhận tài khoản. Có hai loại tài khoản khác nhau trên Surbee:

 • Tài khoản Người khảo sát: cho người thiết kế và chạy khảo sát trên trang web Surbee.io.
 • Tài khoản Đáp viên là tài khoản cho Người trả lời khảo sát. Tài khoản này chỉ được đăng kí qua ứng dụng di động Surbee App. Xem cách tải ứng dụng surbee.

Lưu ý: hai tài khoản này là riêng biệt. Bạn không thể đăng nhập vào Surbee App sử dụng tài khoản Người khảo sát đăng kí trên Surbee.io và ngược lại.

Tạo tài khoản Người khảo sát

 • Truy cập vào trang Đăng kí
 • Nhập Tên, Email, Mật khẩu (ít nhất 6 kí tự)
 • Xác nhận Tôi không phải là người máy.
 • Click nút Đăng kí. Bạn sẽ nhận được email từ Surbee yêu cầu xác nhận.
 • Để hoàn tất việc đăng kí bạn cần Xác nhận tài khoản.

Tạo tài khoản Đáp viên

Để trả lời khảo sát và tích điểm trên Surbee App trên thiết bị di động, bạn cần đăng kí tài khoản Đáp viên.

 • Cài dặt ứng dụng Surbee. Xem cách tải ứng dụng surbee.
 • Mở ứng dụng Surbee và click vào nút ĐĂNG KÍ
 • Nhập Họ và tên, Email, Mật khẩu (ít nhất 6 kí tự), Mã giới thiệu (nếu có)
  • Nếu có mã giới thiệu bạn sẽ được tặng 50 điểm sau khi trả lời khảo sát đầu tiên. Người giới thiệu cũng nhận được 50 điểm.
 • Ấn nút ĐĂNG KÍ để hoàn tất đăng kí và vào ứng dụng.
 • Bạn sẽ nhận được email xác nhận đăng kí. Bạn cần Xác nhận tài khoản để thực hiện những khảo sát có yêu cầu tài khoản được xác nhận.

Tạo tài khoản Đáp viên qua Facebook

Bạn có thể dùng tài khoản Facebook của mình để đăng kí tài khoản Đáp viên trên Surbee.

 • Sau khi cài ứng dụng Surbee, click nút FACEBOOK.
 • Đăng nhập vào Facebook (nếu bạn chưa đăng nhập trước đó)
 • Xác nhận cho phép sử dụng tài khoản Facebook. Sau khi xác nhận, bạn sẽ vào ứng dụng Surbee.